PRIVACYVERKLARING

PERSONENVERVOER LIMBURG
TAXICENTRALE BRUNNA
Hoogenboschweg 47
6442 PT Brunssum
E: info@autohandelbrunssum.nl

Wanneer je gebruik maakt van deze website en/of diensten bij ons afneemt, laat je meestal gegevens achter, zodat we je diensten ten volle kunnen leveren.
Ook plaatsen we zogenaamde cookies in je browser, teneinde onze diensten te verbeteren en de klantervaring prettiger en efficiënter te maken.
Iedereen kan in eigen browser deze cookies uitzetten, waardoor het voor gelijk welke website, onmogelijk is dit te doen.

COOKIES DOOR DERDEN

Statcounter: anoniem volgens bezoekersgedrag op eigen website en bezoekersaantal bijhouden.
Wordfence:
bewaken veiligheid en voorkomen hacks door abnormale en verdachte inlogpogingen te blokkeren.

HOE VERKRIJGEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website
  • Invullen van formulieren
  • Je geeft je gegevens door via e-mail of telefoon

WAT DOEN WIJ MET DE VERZAMELDE GEGEVENS?

  • Anoniem verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren.
  • Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt.
  • Het afwikkelen van betalingen.
  • Het opbouwen van een contacthistorie.

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

Wij bewaren  je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om.
Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

CONTACT – MAILING – RECLAME

Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen.
Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

INZICHT IN JE GEGEVENS

Je kunt altijd inzicht vragen in jouw gegevens.
Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek bij ons indienen.
Je kunt op basis van de uitkomsten ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

CONTACTGEGEVENS

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door ons beheerd.
Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact met ons opnemen.

VOLDOET DEZE SITE AAN DE AVG?

Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen.
Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze cookie- en privacymelding op de website aangepast en
hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken.

Wanneer je een offerte bij ons aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens, afhankelijk van de aard van de opdracht, van je opgeslagen:

• Bedrijfsnaam
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• e-mailadres
• Telefoonnummer

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, je onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en je te kunnen factureren.